4t MEDI Unitat 09

La Terra i la Lluna

  • Què veus si mires el cel de nit? I si el mires de dia?

 

  • Què és el que origina el dia i la nit?

El dia i la nit són causa del moviment de rotació de la Terra.