3r MATES

titol_temari

 

 

Unitat 01: Números de tres cifras

Unitat 02: Números de cuatro y cinco cifras

Unitat 03: Suma

Unitat 04: Resta

Unitat 05: Multiplicació

Unitat 06: Práctica de la multiplicación

Unitat 07: División

Unitat 08: Práctica de la división

Unitat 09: Fracciones

Unitat 10: Tiempo y dinero

Unitat 11: Longitud

Unitat 12: Masa y capacidad

Unitat 13: Rectas y ángulos

Unitat 14: Figuras planas

Unitat 15: Cossos geomètrics

Unitat 16: Tallers