Control taules de 3r

Repaso total Taula del 7 Taula del 4 Taula del 9 Taula del 6 Taula del 3 Taula del 8 Taula del 5 Taula del 2