4t MATES

titol_temari

 

 

 

Unitat 01: EL SISTEMA DE NUMERACIÓ

Unitat 02: LA SUMA I LA RESTA

Unitat 03: LA MULTIPLICACIÓ

Unitat 04: PRACTICA LA MULTIPLICACIÓ

Unitat 05: LES RECTES I ELS ANGLES

Unitat 06: LA DIVISIÓ

Unitat 07: PRACTICA LA DIVISIÓ

Unitat 08: LES FRACCIONS

Unitat 09: PES I CAPACITAT

Unitat 10: LA LONGITUD

Unitat 11: ELS NOMBRES DECIMALS

Unitat 12: TEMPS I DINERS

Unitat 13: ELS POLÍGONS

Unitat 14: CIRCUNFERÈNCIA I SIMETRIA

Unitat 15: EL COSSOS GEOMÈTRICS