Dites i refranys del juliol

dites juliol

Al mes de juliol, a l’era hi fa bon sol.
Juliol sense rosada, duu la pluja amenaçada.
Juliol, les eugues a l’era i els bous al sol.
Pel juliol, ni dona ni sol, encara que col i dona, tot l’any és bona.
Pel juliol, ni dona ni cargol.
Pel juliol, amb poc foc bull el perol.
Pel juliol, beure, suar i la fresca buscar.
Pel juliol, el raïmet porta dol i l’oliva també en vol.
Pel juliol, la forca al coll.
Pel juliol, damunt  l’era hi fa un bon sol.
Pel juliol, qui no balla és que no vol.
Pel juliol el blat per tu.
Pel juliol, sega qui vol.
Pel juliol,  balla qui vol.
Qui no bat pel juliol, no bat quan vol.
Quan plou pel juliol, fusta plou.
Qui no es banya pel juliol, no es banya quan vol.
El bon nap, Per Sant Jaume ha d’ésser nat.
Raïms de Sant Jaume, raïms aigualits; raïms de Setembre, te’n llepes els dits.
La bona col, ha d’ésser feta pel Juliol.
Del juliol cap al darrer ten ton blat dins el graner, que si no l’hi tens, no t’anirà pas bé.
 Pel juliol, balla que balla, l’eugassada  sobre la palla.
Les eugues, pel juliol, baten de sol a sol.