La roda dels aliments

La roda dels aliments és un recurs didàctic en què es representen els tipus d’aliments segons els nutrients que aporten.
Amb una simple ullada, es posa de manifest la importància relativa dels aliments de grups diferents en la dieta a través de la grandària dels sectors corresponents.
D’aquesta manera, es veu quins són els aliments que han de consumir-se de manera esporàdica (grandària més reduïda respecte dels aliments de consum freqüent).

rod_ali_01

Font: http://agrega.carm.es